"INDE DATAE LEGES, NE FIRMIOR OMNIA POSSET" - Ovidius

O nás

Advokátní kancelář poskytuje odborné právní poradenství jak z oblastí práva hmotného,
tak i práva procesního, platného na území České republiky s přihlédnutím k aktuálním
rozhodnutím evropských soudních institucí (především ESLP)

JUDr. Jana Ďuricová je zapsána v seznamu poskytovatelů pomoci obětem trestné činnosti
vedeným Ministerstvem spravedlnosti České republiky,
je předsedkyní a zakládající členkou Ligy proti domácímu násilí z.s.,
partnerkou projektu České advokátní komory ADVOKÁTI DO ŠKOL a členkou UNIE RODINNÝCH ADVOKÁTŮ,
příležitostně publikuje v odborných právnických časopisech.

více informací

Kontakty

ukázat na mapě

Reference

S ohledem na platný zákon o advokacii naše advokátní kancelář nesděluje podrobnosti k
jednotlivým causám ani osobní údaje týkající se klientů.

Právně významné causy zastupované v roce 2015 – 2023:

Podporujeme

… i díky Vám, našim klientům, si můžeme dovolit dlouhodobě podporovat následující projekty a neziskové společnosti:

zobrazit certifikáty

Užitečné odkazy